Φυσική Άσκηση

Πριν μείνετε έγκυος, μπορείτε να εκτελείτε τη φυσική άσκηση που σας αρέσει περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνιστάται η εκτέλεση ήπιας άσκηση, όπως το κολύμπι, ενώ δεν συνιστάται η εκτέλεση βίαιων αθλημάτων ή αθλημάτων που ενέχουν σωματικό κίνδυνο. Στην εγκυμοσύνη συνιστάται να εκτελείτε κάποιο είδος φυσικής άσκηση, εξαιτίας του μεγάλου οφέλους που προσφέρει στη