Το περιβαλλοντικό κόστος του έτοιμου βρεφικού γάλακτος

Σύμφωνα με άρθρο της Guardian Online της 30 Σεπτεμβρίου του 2019, Η Sally Etheridge (Διευθύνουσα Leicester Mammas CIC) επισημαίνει ότι η χρήση βρεφικού έτοιμου βιομηχανικού γάλακτος αυξάνεται με συνέπεια και μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος, ενώ το μητρικό γάλα είναι μια πραγματικά βιώσιμη εναλλακτική λύση με καθόλου περιβαλλοντική επιβάρυνση. Περίπου το 90% των Βρετανών νεογνών λαμβάνει έτοιμο