Είναι γνωστό ότι το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τους πρώτους μήνες της ζωής των μωρών. Νέα έρευνα δείχνει η συνέχιση του θηλασμού στην νηπιακή ηλικία θα μπορούσε ακόμη και να ενισχύσει την ψυχική υγεία ενός παιδιού.

Η νέα μελέτη στην Αγγλία περιλάμβανε παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2000 και 2002. Αξιολογήθηκαν στις ηλικίες 3, 5, 7, 11 και 14. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που θήλασαν πάνω από τρεις μήνες ανέπτυξαν λιγότερες συμπεριφορικές δυσκολίες από εκείνες που δεν θηλάζουν. Ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να έχουν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, όπως το άγχος, ή δυσκολίες με τη συγκέντρωση.

Βρείτε τη μελέτη παρακάτω: https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2020-11-10/breastfed-babies-may-grow-into-better-adjusted-teens-study