Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας μας (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την προσωπική επιχείρηση Σταμκοπούλου Αναστασία (εφεξής η «Εταιρία»), κατά τη χρήση των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου www.mamamnio.gr που ανήκει στην Εταιρία (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Εάν ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής ή παραγγελίας και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.

  1. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

1.1 Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, πώλησης και αποστολής προϊόντων της σε εσάς ή/και οποιασδήποτε άλλης εμπορικής συναλλαγής σας με την Εταιρία, καθώς και με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και με τη χρήση αυτών. Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας και την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προώθηση νέων υπηρεσιών.

1.2 Για την απλή περιήγησή στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας δεδομένο, εκτός αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας («Φόρμα Επικοινωνίας»), η χρήση της οποίας προϋποθέτει τη συμπλήρωση προσωπικών σας στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, να χρησιμοποιήσει αυτή στην περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη.

1.3 Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων της, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει σε αυτή για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει, αναφέροντας ότι δεν επιθυμείτε εφεξής να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.

1.4 Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

1.5 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

  1. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

2.1 Η συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.2 Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέτρων και μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς η ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι κινδύνων παραβίασης αυτών.

2.3 Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε σε αυτή, αποκλειόμενης της χρήσης τους από οποιονδήποτε τρίτο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πλην των αναφερόμενων στην παρούσα Πολιτική. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στους εργαζομένους της Εταιρίας, οι οποίοι εύλογα οφείλουν να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση της εργασίας τους, ή σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, στους οποίους δύναται να ανατεθεί η εκτέλεση της χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας αυτών.

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής.Μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση από την Εταιρία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, το σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας του από την Εταιρία καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected]  από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.
  2. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες.Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε διαδικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) ιδιοκτησίας της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης του www.mamanio.gr, εξαιρουμένων των ιστοσελίδων που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην Εταιρία αλλά ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, ή μας βοηθάνε να παρέχουμε μια πιο καλή εμπειρία χρήσης. Ωστόσο η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν σε αυτή.
  3. Cookies.Η ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη για 6 μήνες, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων. Ωστόσο, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.
  4. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, αναρτώντας αυτή στον διαδικτυακό τόπο http://www.mamamnio.gr/privacy/.