Πηγή: Andersson O et al(2011) Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial, BMJ 2011;343:d7157

Η καθυστερημένη απολίνωση του ομφάλιου λώρου κατά τον τοκετό έχει αποδειχθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις  αποθήκες σιδήρου του βρέφους στους πρώτους μήνες της ζωής του.  Ερευνητές από την Σουηδία μελέτησαν δείγμα 400 βρεφών τελειόμηνων σε κυήσεις χαμηλού κινδύνου.

Τα βρέφη χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα η εκτομή του λώρου έγινε καθυστερημένα 3 λεπτά μετά τον τοκετό ενώ στην δεύτερη ομάδα η εκτομή έγινε άμεσα.

Το συμπέρασμα από αυτήν την έρευνα ειναι πως η καθυστερημένη εκτομή του ομφάλιου λώρου σε τελειόμηνα βρέφη , σε σύγκριση με την άμεση εκτομή, προσφέρει βελτιωμένες αποθήκες σιδήρου στους 4 μήνες της ζωής. Μειώνει την εμφάνιση αναιμίας στα νεογνά και παρέχει προστασία στους 4 μήνες της ζωής από την έλλειψη του σιδήρου, .

Παράλληλα απέδειξε ότι δεν υπάρχει με καμία σημαντική αύξηση κινδύνου εμφάνισης νεογνικών προβλημάτων όπως ο ίκτερος, η πολυκυτταραιμία και αναπνευστικά προβλήματα.