Σεμινάρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ KGHypnobirthing

Έναρξη: 19 Οκτωβρίου 2023 Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ψυχοσωματική προετοιμασία των εγκύων και των συντρόφων τους, για τον τοκετό, το μητρικό θηλασμό και την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ του νεογνού – γονέων. Υποστηρίζουμε τους νέους γονείς ώστε να τους ενδυναμώσουμε στην περίοδο αυτή της ζωής τους που οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στόχοι αποτελούν την ενημέρωση, πρακτική άσκηση, εκπαίδευση στην γονεϊκότητα και ταυτόχρονα

Go to Top