Ασπίδα για την παχυσαρκία το μητρικό γάλα

Μία ακόμη έρευνα που αποδεικνύει την σπουδαιότητα του μητρικού γάλακτος και την δράση του απέναντι στην πρόληψη της παχυσαρκίας  δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2020 στο Journal of Human Lactation. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890334420954160

Το μητρικό γάλα περιέχει ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη  και  επηρεάσουν την ανάπτυξη των βρεφών.  Πέρα όμως από την ανάπτυξη τους  εξ ίσου σημαντικό ρόλο παίζουν οι ορμόνες αυτές  στην μείωση των ποσοστών  ανάπτυξης  παχυσαρκίας των παιδιών.

Η έρευνα  επισημαίνει  ότι αυτή είναι η αρχή και ότι στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλες  που θα ενισχύσουν ακόμη τον σπουδαίο  βιολογικό ρόλο του μητρικού θηλασμού στην πρόληψη της παιδικής  παχυσαρκίας.