ΠΗΓΗ: Roksana Karim, Ha Dang, et al (2016), Effect of Reproductive History and Exogenous Hormone Use on Cognitive Function in Mid‐ and Late Life, https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15325415/2016/64/12

Σύμφωνα με το επιστημονικό άρθρο που έχει δημοσιευτεί το 2016, ότι οι γυναίκες των οποίων η τελευταία εγκυμοσύνη ήταν μετά την ηλικία των 35 είχαν υψηλότερη διανοητική ικανότητα και μνήμη, ενώ φαίνεται οτι η χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών συσχετίζεται θετικά με την γενική αντίληψη και τη λεκτική μνήμη.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Roksana Karim χωρίς να λέει οτι αυτό είναι και απόλυτα σίγουρο, επισημαίνει οτι η αύξηση των επιπέδων των ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια λειτουργία που επηρεάζει θετικά το μυαλό μας. Οπότε, το να αποκτήσεις παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, έχει σημαντικά οφέλη τουλάχιστον όσον αφορά την διανοητική διαύγεια αργότερα σε μεγάλη ηλικία, αντίθετα με αυτές που απέκτησαν πολύ νωρίς παιδιά.