ΠΗΓΗ: Zheng Miaobing,  Cameron J. Adrian, et all (2020), Early Infant Feeding and BMI Trajectories in the First 5 Years of Life, Obessity A research journal, Obessity Society,  Wiley Online Library,Πρόσβαση Φεβ 2020 https://doi.org/10.1002/oby.22688

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (ΑΑΠ) συνεχίζουν  και  εμένουν στις έρευνες και στις κατευθυντήριες οδηγίες για εισαγωγή στερεών τροφών περί τους 6 μήνες ζωής και συνέχιση του θηλασμού μέχρι τουλάχιστον 12 μήνες, χωρίς ανώτερο όριο.

Η πρόσφατη αυτή μελέτη (η οποία επιβεβαιώνει και παλαιότερες) που έγινε στην Αυστραλία είναι βασισμένη σε μεγάλο δείγμα παιδιών από την γέννηση μέχρι και 5 ετών. Κατέληξε ότι ο μητρικός θηλασμός πάνω από 6 μήνες (σε σύγκριση με θηλασμό κάτω των 6 μηνών) συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της πιθανότητας  παχύσαρκείας σε όλες τις ηλικίες ως και 5 ετών. Απέδειξε ακόμα ότι η εισαγωγή στερεών τροφών πριν τους 6 μήνες ζωής συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητας  παχυσαρκείας στις ηλικίες 18 μηνών και 42 μηνών.

Η έρευνα αυτή θα πρέπει θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν από όλους τους επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με το θηλασμό και τη διατροφή  γιατί η παχυσαρκία είναι πραγματική επιδημία στα παιδιά και ιδιαίτερα στα ελληνόπουλα.